background-image

Allen Youth Center

Om de aloverheersende ellende en de daardoor ontstane zelfmoordgolf onder de jeugd in het Pine Ridge Reservaat te bestrijden heeft One Spirit het initiatief ontwikkeld een serie Youth Centers op te richten. Het eerste, dat als voorbeeld voor volgende huizen kan en mag dienen, verrees in de schaduw van de watertoren van het plaatsje Allen.

Op de foto zien we de initiator van dit project, John Dubray, op de plek waar het inmiddels druk gebruikte huis zou gaan verrijzen.

In 2018 mocht het bestuur van Stichting Cosmic Fire Foundation het allen Youth Center bezoeken, en we waren erg onder de indruk van de professionele kwaliteit hulp die geboden wordt.

Die hulp varieert van wat wij "buitenschoolse opvang" zoude noemen tot persoonlijke aandacht, muziek en creativiteit, er is een bibliotheekje, en wanneer mogelijk wordt er gezonde voedselhulp verstrekt. Alles is bedoeld om hen weer hoop te geven.

Help ons deze kinderen de jeugd en toekomst te geven die ze verdienen. U kunt het Allen Safe House steunen door een donatie over te maken op rekening IBAN NL86INGB0006361769 ten name van Stichting Cosmic Fire, onder vermelding van 'Allen Safe House'.

Wij garanderen dat iedere donatie voor de volle 100% op de plek komt. Iedere Euro helpt!© 2023 Stichting Cosmic Fire Foundation - Alle rechten voorbehouden