background-image

Cloud Horse School

In 2018 hoorde Stichting Cosmic Fire Foundation van het plan om een school voor de Lakota taal op te richten in Kyle, in het Pine Ridge Reservaat in South Dakota.

Tientallen jaren lang was het de Lakota Sioux verboden hun eigen taal te spreken, laat staan er les in te geven.

Taal is een belangrijke bindende factor voor ieder volk, en daarom besloot Tilda Long Soldier, een ervaren en gekwalificeerde Lakota onderwijzeres, zelf een van de snel uitstervende Lakota sprekers, een school voor de Lakota taal op te richten in Kyle.

Het plan is om niet alleen kinderen de taal te leren, maar ook om volwassenen die nog een paar woorden kennen bij te spijkeren.

Er is een gebouw beschikbaar, maar het gaat nog veel werk en geld kosten het bruikbaar te maken. Het grootste probleem is het dak, dat momenteel op vijf plaatsen lekt.

Stichting Cosmic Fire Foundation beloofde de helft van de kosten voor haar rekening te nemen, een plaatselijk fonds zegde de rest toe. Jammer genoeg is van dat laatste niets terecht gekomen.

Inmiddels is het materiaal voor het dak betaald, maar het kost natuurlijk nog een flink bedrag om het op het gebouw te krijgen, om van de verdere kosten als lesmateriaal nog maar te zwijgen.

U kunt uw zeer gewaardeerde steentje bijdragen door een donatie over te maken op rekening IBAN NL86INGB0006361769 ten name van Stichting Cosmic Fire, onder vermelding van 'Cloud Horse School.'

Wij garanderen dat iedere donatie voor de volle 100% op de plek komt. Iedere Euro helpt!© 2023 Stichting Cosmic Fire Foundation - Alle rechten voorbehouden