background-image

Onze Plannen

Wij blijven ons inzetten voor de Amerikaanse Indianen, door mensen beter bewust te maken van wat er zich daar afspeelt, en ze daadwerkelijk te ondersteunen door bij te dragen aan diverse projecten.

De Lakota Sioux van het Pine Ridge Reservaat zijn de armste inwoners van de Verenigde Staten, op de voet gevolgd door hun buren in het Rosebud Reservaat.

Wij houden ons niet bezig met politiek, maar luisteren naar de mensen ter plaatse.

Er zijn nog veel meer gezinnen op hulp aangewezen dan er nu geholpen kunnen worden. Voedsel, verwarming, elektriciteit, kleding, huisvesting, scholing en schoon drinkwater zijn de belangrijkste maar bij lange na niet enige punten op de lijst.

Kinderen zijn de toekomst, en naast onze huidige projecten zullen wij meer en meer de uitdaging aangaan hen verder te helpen.

Kinderen hebben recht op voedsel, een dak boven hun hoofd, en een beschermende omgeving. Safe Houses zoals dat bij Manderson en het volgende bij Allen kosten veel geld, maar zijn iedere cent waard.

Door de bittere ellende in het reservaat zien veel kinderen geen toekomst voor zichzelf, en zelfmoord bij kinderen vanaf 12 jaar komt schrikbarend veel voor. Om die neerwaartse spiraal te doorbreken is een reeks Safe Houses c.q. Youth Centers gepland, waarvan in Allen inmiddels het eerste volledig operationeel is. Dat kost heel veel geld.

Voor het Allen Safe House bijvoorbeeld was in totaal US$ 250.000 nodig, maar wordt dan ook het vangnet voor de 3.000 kinderen in dat gebied. Dit was alleen bouw en inrichting, de jaarlijkse kosten lopen door!

U kunt het Lakota Jeugd projecten steunen door een donatie over te maken op rekening IBAN NL86INGB0006361769 ten name van Stichting Cosmic Fire, onder vermelding van 'Lakota Jeugd'.
Wij garanderen dat iedere donatie voor de volle 100% op de plek komt. Iedere Euro helpt!

© 2023 Stichting Cosmic Fire Foundation - Alle rechten voorbehouden