Resultaten 2020

Doelstelling Stichting Cosmic Fire Foundation.

Stichting Cosmic Fire Foundation heft zich tot doel gesteld hulp te verlenen aan de allerarmsten in de Indiaanse reservaten, en in Oost-Groningen. Vanzelfsprekend vereisen deze twee doelgroepen ieder een eigen aanpak. Voor wat de Indiaanse reservaten betreft, concentreren wij ons op het armste reservaat, het Pine Ridge reservaat in South Dakota. Omdat wij geen mensen ter plaatse hebben erken wij o.a. nauw samen met een Amerikaanse stichting, One Spirit. In overleg met hen ondersteunen wij een jeugdcentrum in het plaatsje Allen, nadat wij eerder al voedsel- en brandstofhulp verleenden.

In Oost-Groningen werken wij samen met een regionale organisatie, Stichting Uitdeelpunt Eerste Hulp, wanneer mogelijk leveren wij via hen voedselhulp in natura.

Wij verkrijgen de middelen voor onze activiteiten uit donaties van particulieren, en uit de opbrengst van onze postordering.

Voor 2021 werd geld gereserveerd voor een nieuw dak voor een school in de eigen Lakota taal in de plaats Kyle, in het Pine Ridge reservaat, de Cloud Horse School. Het gebouw is door de stam ter beschikking gesteld, maar verkeerde in zeer slechte staat. Voor alle duidelijkheid: het perceel waarop de school staat is alleen in bruikleen, alle grond binnen de reservaten is eigendom van de Amerikaanse federale regering. Dit project wordt zal naast de bovengenoemde gesteund worden.

Nadere gegevens or Stichting Cosmic Fire Foundation:
Adres: Continentenlaan 52, 9652 BH Veendam
telefoon: 0598-882456
KvK: 41194381
RSIN: 802498395
Dagelijk bestuur: Mevr. C.C. Postma-Sanchez, voorzitster, Mevr. R. ten Veen, secretaris, Dhr. G.A. Postma, penningmeester
(de bestuursleden zijn onbetaalde vrijwilligers)

Financiële verantwoording: Balans2020

© 2023 Stichting Cosmic Fire Foundation - Alle rechten voorbehouden