background-image

Sponsoring

Stichting Cosmic Fire Foundation ontvangt geen subsidie, uw donatie wordt daarom ten zeerste gewaardeerd.

Mensen die geld willen doneren kunnen dit ten allen tijde overmaken op het rekeningnummer van Stichting Cosmic Fire Foundation. U kunt kiezen of u een algemene donatie maakt, of een donatie aan een specifiek project. Dit moet dan vermeld zijn bij de overschrijving. Staat er niks vermeld, dan wordt het geld verdeeld over de projecten op een manier die de stichting als meest gunstig en/of meest noodzakelijk beschouwt.

Met bijvoorbeeld een maandelijkse donatie van slechts 5 Euro zorgt u ervoor dat een gezin een uitgebreid en gezond voedselpakket krijgt.

Help ons de Oglala Lakota Sioux in het Pine Ridge Reservaat te helpen. U kunt dit doen door een donatie over te maken op rekening IBAN NL86INGB0006361769 ten name van Stichting Cosmic Fire.

Wij garanderen dat iedere donatie voor de volle 100% op de plek komt waar uw geld het hardste nodig is. Iedere Euro helpt!

Op de contactpagina vindt u alle benogde informatie om de Stichting te sponsoren.

© 2023 Stichting Cosmic Fire Foundation - Alle rechten voorbehouden