background-image

Wie zijn wij?

Stichting Cosmic Fire Foundation is enkele jaren geleden is opgericht door voorzitster Candida Postma - Sanchez, en draait volledig op vrijwilligers.

De doelstelling van de stichting is het verbeteren van de leefomstandigheden voor de Lakota Sioux in de reservaten van South Dakota.
De Stichting doet dit door actief deel te nemen aan enkele projecten ter plaatse.
Hiervoor werken wij nauw samen met ONE Spirit, een Amerikaanse stichting, gevestigd In Rapid City, South Dakota, en net als de onze gerund door onbetaalde vrijwilligers.
Samen met hen is bepaald dat de het jongerenwerk momenteel de voorrang heeft.
Na het mede bekostigen van de inrichting van het Manderson Youth Center Safe House concentreren wij ons momenteel op het Allen Youth Center.
Op andere pagina's van deze site vindt u hierover meer informatie.

Er moet nog veel werk verzet worden om meer jongeren uit de neerwaartse spiraal van armoede, bedreiging, bendes, drugs en zelfmoord te halen. Hieraan zal in de toekomst veel aandacht besteed worden. Daarom zijn projecten als die van Manderson en Allen van essentieel belang.

Het dagelijks bestuur van Stichting Cosmic Fire Foundation bestaat uit:
Candy Postma-Sanchez (voorzitster), Rianne C. ten Veen (secretaris) en Gert Postma (penningmeester)

© 2023 Stichting Cosmic Fire Foundation - Alle rechten voorbehouden